Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restore for Sync Yesterday

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Hello support team

I need to restore 12/4/2022 last sync data


Please help me [email]@gmail.com Best Regards

Hello support team I need to restore 12/4/2022 last sync data Please help me [email]@gmail.com Best Regards

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

Firefox Sync is not an online backup tool - it is designed to sync data between copies of Firefox. It is not possible to go back to a previous sync event.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.