Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Different themes for Firefox and Private Browsing?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lisa

more options

I'd like to use different themes for regular Firefox and Private Browsing mode on the same device. It seems like an easy way to keep track of where you are and what you're doing, but I haven't been able to make it work. Is that possible?

I'd like to use different themes for regular Firefox and Private Browsing mode on the same device. It seems like an easy way to keep track of where you are and what you're doing, but I haven't been able to make it work. Is that possible?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Same problem. I'd take any other theme, no theme, FF default, FF bespoke -- any method to differentiate.

  • Release 111.0.1 on Windows 11 64-bit
more options

There is only this pref to use dark mode for PB mode windows, so won't help if you already use a dark theme for normal windows.

  • browser.theme.dark-private-windows
more options

cor-el said

... so won't help if you already use a dark theme for normal windows.

Darn it. Yeah, I prefer Dark mode. Thanks a lot for responding and answering my question.