Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Socks5

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

he method for updating manual proxy settings is new to me, admittedly, but with even a tiny bit of research it seems super accessible and straightforward. I am a Ipvanish user who is a little disenchanted with their extension on Firefox, and simply want to use a manual proxy to browse instead.

When updating my proxy settings, I do what every YouTube or WikiHow article would tell you, and I search for the best available Ipvanish server for my region, copy the link directly, apply it to the manual proxy setting, set all proxies to this same link, and set the port to 80.

However, instead of prompting me for a login/password after closing and reopening the browser, every single page instead goes through a connection timeout and ultimately fails to load altogether.

Has anyone else experienced this and discovered a fix? Or can you perhaps guide me through a mistake I am making, perhaps in my process or a setting which I overlooked?

he method for updating manual proxy settings is new to me, admittedly, but with even a tiny bit of research it seems super accessible and straightforward. I am a Ipvanish user who is a little disenchanted with their extension on Firefox, and simply want to use a manual proxy to browse instead. When updating my proxy settings, I do what every YouTube or WikiHow article would tell you, and I search for the best available Ipvanish server for my region, copy the link directly, apply it to the manual proxy setting, set all proxies to this same link, and set the port to 80. However, instead of prompting me for a login/password after closing and reopening the browser, every single page instead goes through a connection timeout and ultimately fails to load altogether. Has anyone else experienced this and discovered a fix? Or can you perhaps guide me through a mistake I am making, perhaps in my process or a setting which I overlooked?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is the proxy page settings but what settings to change and what IP or numbers to use is based on the Proxy your using Firefox has no control over that setting preferences.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/connection-settings-firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.