Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to override homepage when you are at domain?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Homepage set by domain administrator is really slow to open, and itis seach box is to search at the site, not a web search engine

I want use google, or "about:newtab"

PD: I gained local admin access

Homepage set by domain administrator is really slow to open, and itis seach box is to search at the site, not a web search engine I want use google, or "about:newtab" PD: I gained local admin access

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If this is a corporation or organization computers you need to contact IT for help on this. Firefox forum isn't in the End User help to bypass settings users aren't allowed to change.

You can change standard search or set homepage.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page https://support.mozilla.org/en-US/kb/add-or-remove-search-engine-firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.