Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

moving from Mac to Windows doesn't restore bookmars

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hello all,

I was using a macbook and I had activated the syncing option. I moved to a windows laptop and bookmarks were not synchronized for some reason, I have tried online solutions without any success, any suggestions how to recover all my data?

Thank you

Hello all, I was using a macbook and I had activated the syncing option. I moved to a windows laptop and bookmarks were not synchronized for some reason, I have tried online solutions without any success, any suggestions how to recover all my data? Thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

On the macbook, go to sync tabs like my screenshot. Can you see your Windows computer? Also check on the Windows computer that you can see the mac. In my screenshot, I'm on my Win11 laptop and I see my macbook.

Sync: https://support.mozilla.org/en-US/kb/sync-custom-preferences https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer?redirectslug=firefox-sync-take-your-bookmarks-and-tabs-with-you&redirectlocale=en-US https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-choose-what-information-sync-firefox

Do you have these options checked on both computers. see second screenshot