Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I solve this issue : SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN with Google. It just started after I upgraded my modem

How do I solve this issue : SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN with Google. It just started after I upgraded my modem

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you using a proxy or VPN?

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

You can do a malware scan just to be sure.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.