Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password breaches

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I have no record of having t up a password for data breaches which I am told involve passwords. So I have nothing to change. How can I keep my data secure in this situation?

I have no record of having t up a password for data breaches which I am told involve passwords. So I have nothing to change. How can I keep my data secure in this situation?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Breach where? Firefox beyond the Password manager can't stop a breach if you allowed malware/virus to install and steal logins. So where is this coming from? This is so general no one reading will know where or what is happening. And remember this is only End User forum help.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.