Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no sound

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

hi. i have no sound in mozilla. this started yesterday. tabs are not muted. sound on laptop is up. and i get sound in microsoft edge. if i use youtube no sound. if i copy url to edge perfect sound.

its not just yt. mozilla wont give any sound. video plays fine. yt is not muted. i have checked evrerything.

i am contactable at [email removed from public] on the left hand side of url there is a button with 2 small horizontal lines with a clear small circle on end of each line. in this it has options of permissions to block audio and video. i have both allowed. i have a couple of addons installed extensions i mean. abp its an ad blocker. i wonder about this. but this has been installed for a long time.

thanks Tadhg.

hi. i have no sound in mozilla. this started yesterday. tabs are not muted. sound on laptop is up. and i get sound in microsoft edge. if i use youtube no sound. if i copy url to edge perfect sound. its not just yt. mozilla wont give any sound. video plays fine. yt is not muted. i have checked evrerything. i am contactable at [email removed from public] on the left hand side of url there is a button with 2 small horizontal lines with a clear small circle on end of each line. in this it has options of permissions to block audio and video. i have both allowed. i have a couple of addons installed extensions i mean. abp its an ad blocker. i wonder about this. but this has been installed for a long time. thanks Tadhg.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you show your sound settings? see screenshot

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.