Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Automatic Startup Firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I have recently upgraded my macOS to Monterey 12.6.1. Now, when I click a link in an e-mail or on social media, Firefox will not open. I must manually open Firefox on my desktop before clicking the link. I cannot find a toggle in Firefox Preferences to change this behavior. How can I change this?

I have recently upgraded my macOS to Monterey 12.6.1. Now, when I click a link in an e-mail or on social media, Firefox will not open. I must manually open Firefox on my desktop before clicking the link. I cannot find a toggle in Firefox Preferences to change this behavior. How can I change this?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

See https://support.mozilla.org/en-US/kb/make-firefox-your-default-browser


Dropa said

Did you go through these instructions. https://support.mozilla.org/en-US/kb/set-firefox-default-browser-ios

iOS is the mobile OS for iPhone and older iPads. The OP is using macOS.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.