Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cant download some files.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Basically i've tried installing some .exes and .zips but i can't because "download failed", retrying does nothing. this has been going on for 1 day now.

Basically i've tried installing some .exes and .zips but i can't because "download failed", retrying does nothing. this has been going on for 1 day now.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you click the download failed message, does Firefox give further details on the problem?

Hữu ích?

more options

What security software are you running? Screenshots of the errors would be helpful.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.