Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add-on removed

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I did a refresh this morning. Bookmarks and site passwords remained but it removed LastPass. I re-added it, but my master password doesn't work. How can I restart LastPass?

I did a refresh this morning. Bookmarks and site passwords remained but it removed LastPass. I re-added it, but my master password doesn't work. How can I restart LastPass?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Then you need to contact LP support if your login isn't working. That is for LP to resolve login to their site.