Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Advanced panel,what is that?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I want to log in Tanki online games but not working...asking me to search Advanced panel. I dont know what is that...have HP 620 with Windows XP inside...thanks anyway...(:-())

I want to log in Tanki online games but not working...asking me to search Advanced panel. I dont know what is that...have HP 620 with Windows XP inside...thanks anyway...(:-())

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try this:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1193606

Otherwise you might need to search online for firefox advance panel to find some the replies to this.