Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

wrong time on firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wsb1

more options

Ifirefox is showing the wrong time in websites where edge and chrome are not I have snipped two images taken at the same time one from firefox and one from chrome note the difference in times chrome snip is correct and firefox is not even close

Ifirefox is showing the wrong time in websites where edge and chrome are not I have snipped two images taken at the same time one from firefox and one from chrome note the difference in times chrome snip is correct and firefox is not even close
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

after trying many different things I think I have solved the problem without resist fingerprinting was not happy to play with config after reading the warnings what I ended up doing was disabling all my extentions which sorted out the time and than reabled them one at a time check each time until I found the extention which was causing the problem thks for your response cor-el

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Do you have enabled "Resist Fingerprinting" if you check this pref on the about:config page (should be false)?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

after trying many different things I think I have solved the problem without resist fingerprinting was not happy to play with config after reading the warnings what I ended up doing was disabling all my extentions which sorted out the time and than reabled them one at a time check each time until I found the extention which was causing the problem thks for your response cor-el

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.