Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

zooming

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wasloanejr

more options

How do I stop automatic zooming? I want to keep it actual size

How do I stop automatic zooming? I want to keep it actual size

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What do you mean by 'automatic' zooming? What is happening and is it on all websites?

Hữu ích?

more options

It randomly zooms larger for no reason or anything I did. I have to go to view and hit actual size to bring it back to normal. It does it for all sites and just started in the last couple of weeks. It is very annoying and I may switch to Safari.

When I Goggle the problem there are many articles with suggestions on how to correct the problem.  So I must not be the only one with the problem.

I just want to have actual size with no zoom capabilities. Thank you

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.