Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Storing the Firefox user-profile on a SMB-share not working

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pre4tg

more options

Hi,

I have a problem with Firefox 102.5esr on MacOS 10.13 and storing the user-profile on a SMB-share in the intranet.

On startup I get the error "The bookmarks and history system will not be functional" and as expected, bookmarks and history are not working. Access etc. in the network are correct, I tried it with two different clients on two different servers (Linux-Server and NAS), the profile is a fresh created, deleting and recreating does not help.

If I copy the created profile on the local disk, Firefox starts without an error, bookmarks/history are working, if I copy this profile back to the SMB-share, I get back the error-message.

In the past (I don't remember when it was and which version) this was working with Firefox and today it still works with the current Thunderbird.

Any ideas?

PS: The described solutions in the KB are not working: https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-bookmarks-and-history-will-not-be-functional

Thanks, kind regards, tg

Hi, I have a problem with Firefox 102.5esr on MacOS 10.13 and storing the user-profile on a SMB-share in the intranet. On startup I get the error "The bookmarks and history system will not be functional" and as expected, bookmarks and history are not working. Access etc. in the network are correct, I tried it with two different clients on two different servers (Linux-Server and NAS), the profile is a fresh created, deleting and recreating does not help. If I copy the created profile on the local disk, Firefox starts without an error, bookmarks/history are working, if I copy this profile back to the SMB-share, I get back the error-message. In the past (I don't remember when it was and which version) this was working with Firefox and today it still works with the current Thunderbird. Any ideas? PS: The described solutions in the KB are not working: https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-bookmarks-and-history-will-not-be-functional Thanks, kind regards, tg

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi,

just me who has such problems? Any other place to ask with more success?

Many thanks, kind regards, tg

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.