Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No hardware decoding with AV1 video and Intel Iris Xe GFX

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TFCE

more options

I have read a bunch of threads on the subjects and it seems to have been resolves some versions ago but it doesn't work for me. Works fine in Chrome. Thanks

I have read a bunch of threads on the subjects and it seems to have been resolves some versions ago but it doesn't work for me. Works fine in Chrome. Thanks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Check if media.wmf.av1.enabled = true in about:config.

more options

It's already set to true.