Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

change top left icon in kubuntu

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mehrdad13792000

more options

as you can see there is this image on top-left of kubuntu firefox. icon image I want to change it. how do I do it?

as you can see there is this image on top-left of kubuntu firefox. [https://imgur.com/NMgAbsO icon image] I want to change it. how do I do it?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That could be the Firefox View button.

The Firefox View button is a normal toolbar button and can be removed via the right-click context menu or moved to a different position via customize mode.

Hữu ích?

more options

it is not firefox view as I have that disabled. I am using kde desktop environment and each program will have their icon in top left. I have changed firefox's icon in many places like taskbar or application menu but no matter how many .png .svg files I change the one at top-left does not change. same problem with open tabs when I search them in other apps. like the start menu for example a screenshot of my startmenu when i search firefox the app has the icon i chose but anything else is not changed

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.