Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

not aware of password existence

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In the security part of my Firefox account there is a password that is different from my account login password. I don't know it and don't remember entering it. Apparently it is very important if I have to reset my information. How can I fix this without loosing any data? Thank You

In the security part of my Firefox account there is a password that is different from my account login password. I don't know it and don't remember entering it. Apparently it is very important if I have to reset my information. How can I fix this without loosing any data? Thank You

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

There is only one password that you created to log to firefox accounts. So where are you seeing this at cause I don't see what your referring to when I look there.

Hữu ích?

more options

Can you attach a screenshot?

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.