Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Twitter Video Streaming in Firefox is Terrible

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Twitter Video Streaming in Firefox on an older computer (Windows 7) does not work. The videos don't play (just audio). I logged into my same Twitter account on Chrome on the same computer and Twitter video streaming worked perfectly. Please fix the disparity.

Twitter Video Streaming in Firefox on an older computer (Windows 7) does not work. The videos don't play (just audio). I logged into my same Twitter account on Chrome on the same computer and Twitter video streaming worked perfectly. Please fix the disparity.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

So what is this twitter stream your talking about? Without a URL so others can verify with their Firefox version to identify if there is a Browser or Twitter login issue causing this.

Hữu ích?

more options

I'm referring to all video links in posts by twitter users. Regardless of the source URL (YouTube, Vimeo, Twitter, Tik Tok, etc.) When the video from any video platform is directly clicked on in a Twitter thread by a reader, and it is running in the Twitter thread itself, the video almost always hangs while the audio continues running in FireFox. But I can log in to my same account on Chrome and in the same scenarios the videos run smoothly.

My system is:

Windows 7 Pro, Service Pack 1 Intel Core2 CPU 4300 @ 1.80 GHz Intel G965 Express Chipset Family 6GB RAM 64 Bit OS

Hữu ích?

more options

I don't have a twitter account so it would be helpful if you provide examples of the issue.


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20221121 KDE Plasma Version: 5.26.3 KDE Frameworks Version: 5.100.0 Qt Version: 5.15.7 Kernel Version: 6.0.8-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 16 × AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics Memory: 62.1 GiB of RAM Graphics Processor: AMD Radeon Graphics Manufacturer: HP Product Name: HP ProBook 455 15.6 inch G9 Notebook PC

Hữu ích?

more options

I can't really show you an example because it happens in real time during video streaming and there is no way to take a screenshot of the video freezing happening.

Hữu ích?

more options

Good luck...

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.