Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

webcam

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

duplicate of /questions/1397567 thread.

in Facebook when i try to to do avideo call to some one I can see me but not them it says they have joined but do not see them odly it works in Chrome but not mozilla > I even tried diabling a ll add on and still can not get i have no idea why i reinstalled the camera i am on window 7 as my 10 is broken

 please  tell me what is  wrong
is it them or  me or firefox
duplicate of [/questions/1397567] thread. in Facebook when i try to to do avideo call to some one I can see me but not them it says they have joined but do not see them odly it works in Chrome but not mozilla > I even tried diabling a ll add on and still can not get i have no idea why i reinstalled the camera i am on window 7 as my 10 is broken please tell me what is wrong is it them or me or firefox

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options