Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Do you know why Firefox is dying?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Do you know why Firefox is dying? Firefox start process of dying from when you update Firefox to Quantum and make 90% of old addons incompatible. For example, in most recent versions of Firefox I cannot customize right-click context menu. All the old addons to customize right-click context menu now become incompatible. The most advantage point of Firefox is customized addons is gone when Firefox update to Quantum version. Fix this problem fast or Firefox will die. We all miss the old versions of Firefox with many fully customized addons.

Do you know why Firefox is dying? Firefox start process of dying from when you update Firefox to Quantum and make 90% of old addons incompatible. For example, in most recent versions of Firefox I cannot customize right-click context menu. All the old addons to customize right-click context menu now become incompatible. The most advantage point of Firefox is customized addons is gone when Firefox update to Quantum version. Fix this problem fast or Firefox will die. We all miss the old versions of Firefox with many fully customized addons.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Mozilla need to provide tools to convert all the old addons to newer versions compatible with Firefox Quantum automatically. Without long list of customized addons Firefox cannot compete to commercial closed-source Chrome.

Hữu ích?

more options

Addon are up to the developer to update their Addon so you need to contact the Addon developer to update their Addons if that is the issue. Your best to make a list of your Addon to reinstall them on a update or new install of Firefox if that is the case.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.