Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Upgrades

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The last two upgrades caused me to lose all of my bookmarks. I am running version 106.0.2 on a 64 bit hp desktop. Am I doing something wrong? Pretty basic download/upgrade. I am no longer taking upgrades until I can get answer(s)

Thank you, Super Pops.

The last two upgrades caused me to lose all of my bookmarks. I am running version 106.0.2 on a 64 bit hp desktop. Am I doing something wrong? Pretty basic download/upgrade. I am no longer taking upgrades until I can get answer(s) Thank you, Super Pops.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.