Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New Tab Page

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is there a way that I can recover my New Tab page setup (just the new tab page) from a Macrium Reflect backup of my OS disk? I recently did some cleanup that cratered my FireFox profile (developer and beta also). I would like to somehow recover just the New Tab page setup from the os backup. Any solution? Thanks for your help.

Is there a way that I can recover my New Tab page setup (just the new tab page) from a Macrium Reflect backup of my OS disk? I recently did some cleanup that cratered my FireFox profile (developer and beta also). I would like to somehow recover just the New Tab page setup from the os backup. Any solution? Thanks for your help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you had set a custom new tab page then you would have used an extension as this isn't possible via the Firefox settings page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.