Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

settings

more options

Firefox stopped opening links in web pages like secondlife:///app/region/Kings%20Stone/224/155/22 ,WHere do I tell Firefox what application to use to handle that kind of a link?

Firefox stopped opening links in web pages like secondlife:///app/region/Kings%20Stone/224/155/22 ,WHere do I tell Firefox what application to use to handle that kind of a link?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Whoops, your post duplicated. I replied in this one: https://support.mozilla.org/questions/1397368