Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

want to change the wallpaper for the ENTIRE page

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

the current wallpaper that is being used by your program is bleeding through to the videos and other tabs that I use and is distracting. please see the screen shot that I an including.

what I want is a solid background that does not bleed through. the current wallpaper has lines that are going from top left to the bottom right with different shades of gray / black.

please advise me on how to change this. nothing in your "settings" page is working to correct this problem.

the current wallpaper that is being used by your program is bleeding through to the videos and other tabs that I use and is distracting. please see the screen shot that I an including. what I want is a solid background that does not bleed through. the current wallpaper has lines that are going from top left to the bottom right with different shades of gray / black. please advise me on how to change this. nothing in your "settings" page is working to correct this problem.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That's the standard default installer page not a "Homepage" as such. You have to set a homepage if you want that changed or change the theme or search online or find 3rd party "userChrome.css" options to change the background from the defaults.


https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page#:~:text=page%20is%20set.-,Set%20your%20home%20page%20through%20Firefox%20Settings,URLs%20or%20a%20blank%20page.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-themes-change-look-of-firefox

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.