Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

White Space Blocking Bottom of Browser

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 144 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lianalynn13

more options

Hello,

Please see the attached picture. On my laptop screen (but not my second screen monitor) when opening just Firefox, there is a considerable white bar at the bottom of the browser that blocks website content. When I click on it, it brings me to another task I have open, such as Microsoft Word or my desktop.

Chrome and Edge does not have this problem, I checked. It is relegated to Firefox only.

How can I fix this?

Hello, Please see the attached picture. On my laptop screen (but not my second screen monitor) when opening just Firefox, there is a considerable white bar at the bottom of the browser that blocks website content. When I click on it, it brings me to another task I have open, such as Microsoft Word or my desktop. Chrome and Edge does not have this problem, I checked. It is relegated to Firefox only. How can I fix this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

If you right-click (or Shift+right-click) that white area, does Firefox display any context menu? Or do you get a Windows context menu that could be linked to the Taskbar or desktop?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

If you right-click (or Shift+right-click) that white area, does Firefox display any context menu? Or do you get a Windows context menu that could be linked to the Taskbar or desktop?

more options

Hello,

The problem went away on its own (a few hours later I opened my laptop from sleep mode and it magically disappeared). However if it does it again, I will try what you suggested. Thank you.