Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I start Firefox 8-10 instances appear in the tasklist.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I have tried every fix I can find on the internet with no help. (about:config, settings etc.) I need to cut down on multiple instances because it is slowing me down in an online cad application. Is there any way to limit these when I am using just one website?

I have tried every fix I can find on the internet with no help. (about:config, settings etc.) I need to cut down on multiple instances because it is slowing me down in an online cad application. Is there any way to limit these when I am using just one website?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.