Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to view Collections created on Firefox Android on my PC?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I recently switched from Chrome which had the Reading List feature which you could view on the Chrome Android app as well as Chrome PC.

I recently figured out Firefox has a similar thing called Collections but I can't find out where it's located on the Firefox PC application.

Or do I have to do something to sync it with my PC?

I recently switched from Chrome which had the Reading List feature which you could view on the Chrome Android app as well as Chrome PC. I recently figured out Firefox has a similar thing called Collections but I can't find out where it's located on the Firefox PC application. Or do I have to do something to sync it with my PC?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

At present, Collections are only a feature in Firefox for Android and it is not currently possible to sync them to a desktop copy of Firefox.

Hữu ích?

more options

I assume that you would have to convert items in the collection to bookmarks and then sync the bookmarks as it isn't possible to sync a collection directly.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.