Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

home page changing

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Just curious why firefox keeps changing the home page? I have it set to a web cam but firefox changes it back.

Just curious why firefox keeps changing the home page? I have it set to a web cam but firefox changes it back.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox install has a standard default page it's not a "HomePage" persay unless you set one. What homepage are you setting your Homepage setting to?

more options

Được chỉnh sửa bởi James vào