Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

importing logins and passwords from a USB drive ,already on the drive

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i exported logins to a USB drive and i want to import to a new laptop

i exported logins to a USB drive and i want to import to a new laptop

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

You need to enable import CSV in the Password Manager (about:logins) via the about:config page as this menu item is currently hidden for performance reasons.

Login CSV import is currently broken in Firefox. The CSV import bug is fixed in Firefox 108, so in 104-107 you still need a workaround to flip s pref temporarily. See:

If you have access to a device/profile/backup that has all logins then you can possibly copy logins.json and key4.db from this device to your current profile folder. This will replace all current logins, so if necessary create a CSV backup.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.