Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

YouTube videos don't work with Firefox

  • 17 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 90 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lbertrand

more options

YouTube videos not working with Firefox since recent updates. Videos start to load but don't don't complete. Firefox is the only browser with this issue. Have tried three other browsers without issue.

YouTube videos not working with Firefox since recent updates. Videos start to load but don't don't complete. Firefox is the only browser with this issue. Have tried three other browsers without issue.

Tất cả các câu trả lời (17)

more options

Works for me. see screenshot Show the issue, what are you getting when trying to play. What troubleshooting steps have you tried? Did you clear the browser cache? Did you try Firefox in Safe Mode? Did you try Firefox under a different windows account? What security software are you running? Sorry for the rapid fire questions, but just got back from the gym.  ;-))

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

I have tried all the suggestions here. I cleared the cache, tried safe mode etc. I never had an issue until Firefox did an update. I haven't changed any security software. YouTube works fine with other browsers so the issue has to be with the recent update. I use Webroot secure.

Được chỉnh sửa bởi lbertrand vào

Hữu ích?

more options

Disable Webroot, reboot, and try again.

Hữu ích?

more options

Same issue.

Hữu ích?

more options

Are you able to record your desktop and post a video on YouTube? I use OBS to record. It will help us help you if we can see the issue.

Hữu ích?

more options

Have never used that before.

Hữu ích?

more options

https://youtu.be/ZJFaOpAwCjY

Hope this works.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Can't seem to post it as a video.

Hữu ích?

more options

https://www.youtube.com/shorts/NHpnjHPr2z8 The video works for me. see screenshot

Thanks for the video. This is a shot in the dark, but who are you using for DNS? Can you clear you dns cache and try a different provider like 1.1.1.1 / 1.0.0.1 just to see if you makes a difference.

Hữu ích?

more options

My Firefox is completely messed up. Keep getting message that Firefox is not responding and asking me to close the program. I tried to re-install it and same thing happens.

Hữu ích?

more options

I just saw a message that says the latest Firefox is not compatible with Webroot Secure.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

The temporarysolution was to have Webroot setting for Firefox to be set to "Allow" instead of "protect". This is no longer working.

Được chỉnh sửa bởi lbertrand vào

Hữu ích?

more options

Good old Webroot...

Hữu ích?

more options

Thanks to all who helped.

Hữu ích?

more options

YouTube videos don't work with Firefox. There is no support with Firefox. YouTube works on all other browsers so the problem definitely lies with Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.