Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

primary password

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i cant log into my mozilla browser using my password to view my saved passwords, etc. because it says my password is wrong but i know it isnt.

i cant log into my mozilla browser using my password to view my saved passwords, etc. because it says my password is wrong but i know it isnt.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Unfortunately, lost or forgotten Primary password recovery isn't possible on the forum here. If the password reset sent your reset to the registered Primary email login and you can't access then there's not much more that can be done here.

Hữu ích?

more options

Make sure that you do not get confused about what the Primary Password is about.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.