Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

pihole

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

how do get firefox to work with pihole?

how do get firefox to work with pihole?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

spent way too much time setting it all up, the pihole, network, docker, etc etc just to learn my favourite browser with probably around 30 years of usage, to just simply ignore settings ...

amazing. truly amazing.

Được chỉnh sửa bởi primski vào

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1395617