Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Compact Mode for Bookmarks

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 71 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi larrylitkow

more options

Hey !! Mozilla, I just updated ....What happened to the compact mode for Bookmarks..Now they are double spaced they take up too much room.. Bring back compact mode or I will have to find another browser that enables a compact mode. Infuriating.

Hey !! Mozilla, I just updated ....What happened to the compact mode for Bookmarks..Now they are double spaced they take up too much room.. Bring back compact mode or I will have to find another browser that enables a compact mode. Infuriating.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi

You appear to be using an older copy of Firefox, version 102. As a first step, I recommend that you update your copy of Firefox to Firefox 106. This support article should help:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-release

more options

Giải pháp được chọn

more options

Note that Firefox 102.4.0 is the current ESR release and was released at the same date as 106.0.

more options

IT WORKED !! Thank you Mozilla Firefox (Terry) .... you should plaster this link all over the Mozilla support forums so everyone can place their Bookmarks back to Compact mode and continue to enjoy Firefox Browser...

https://support.mozilla.org/en-US/kb/compact-mode-workaround-firefox