Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Throw this woman out of PC and Mobile

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ajay Ghisad

more options
  • Bulleted list itemMy pc and android is hacked by Mirjana Chelic. She blocks me from working. can anyone throw her out from my pc and mobile I got in touch with the law enforcements but they did not provide much help. Can anyone help me?
* Bulleted list itemMy pc and android is hacked by Mirjana Chelic. She blocks me from working. can anyone throw her out from my pc and mobile I got in touch with the law enforcements but they did not provide much help. Can anyone help me?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Problem solved. No issues.

Thank you.

Được chỉnh sửa bởi Ajay Ghisad vào