Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows 11

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

A few days ago I was told via message that firefox will stop support for windows 10. I ungraded my system to windows 11 and downloaded the appropriate version of firefox. Now I'm getting the same message again. Please help. I like firefox but being told continuously that it's no longer supported even though I've upgraded my system to one that is supported is a pain.

A few days ago I was told via message that firefox will stop support for windows 10. I ungraded my system to windows 11 and downloaded the appropriate version of firefox. Now I'm getting the same message again. Please help. I like firefox but being told continuously that it's no longer supported even though I've upgraded my system to one that is supported is a pain.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What message? Never heard that before I think you got scammed? Also where are you getting that message?

Hữu ích?

more options

jlkeeney87 said

A few days ago I was told via message that firefox will stop support for windows 10. I ungraded my system to windows 11 and downloaded the appropriate version of firefox. Now I'm getting the same message again. Please help. I like firefox but being told continuously that it's no longer supported even though I've upgraded my system to one that is supported is a pain.

The current Firefox Releases (current is 106.0.2) still supports Windows 7, 8 (8.1) 10, and 11 as you can see on https://www.mozilla.org/firefox/106.0.2/system-requirements/

I have not seen any plans to drop support of any older Windows any time soon.

ok I think I see the issue. Your User Agent used to post this thread appears to be Firefox 52.9.0 ESR on Windows XP. In you Question Details > More system details on right of you post it is listed as Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

So either you have modified your User Agent or UA in some way or you are running Firefox in Windows XP compatibility mode on Windows 10/11 for some reason.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-reset-default-user-agent-firefox https://allthings.how/how-to-run-an-app-in-compatibility-mode-in-windows-11/

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.