Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sugestions

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

No idea who is gonna respond on this but hope someone can help..

when im trying to serch things up ive tryed before i dont get the surgestions in the order i would like...


on the image i want the cirkled website link to come first

i know the trick were u bookpark and make the shotcut but do i really need to do that with every god damn website

ty for any help u can give

No idea who is gonna respond on this but hope someone can help.. when im trying to serch things up ive tryed before i dont get the surgestions in the order i would like... on the image i want the cirkled website link to come first i know the trick were u bookpark and make the shotcut but do i really need to do that with every god damn website ty for any help u can give
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

If you do not want to see the search suggestions first then you need to uncheck this setting. That way the search suggestions will move to the bottom.

  • Show search suggestions ahead of browsing history in address bar results
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What are your current settings for the search suggestions ?

  • Settings -> Search -> Search Suggestions
    • Show search suggestions ahead of browsing history in address bar results

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Giải pháp được chọn

If you do not want to see the search suggestions first then you need to uncheck this setting. That way the search suggestions will move to the bottom.

  • Show search suggestions ahead of browsing history in address bar results