Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can someone please tell me when this Firefox update setting first became available

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi noel_envode

more options

I believe it was some time after Quantum was introduced, but can anybody tell me when or approximately when Mozilla first offered this settings option?

I believe it was some time after Quantum was introduced, but can anybody tell me when or approximately when Mozilla first offered this settings option?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi noel_envode vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I think that these two choices have always been there and in the past there was a third choice to disable updating completely (currently this requires a policy).