Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to change my firefox wallpaper

  • 1 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 77 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

i want to change my firefox wallpaper . how to do it ?

i want to change my firefox wallpaper . how to do it ?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I think that is standard default and doesn't change. The themes that one can change. Only other way is to set a homepage that will change the layout when it loads.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page