Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox private browsing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gisclard004

more options

firefox has just automatically updated when using private browsing all dropdown menus appear as white text on a grey background this is harder to read i want black text on a white background

firefox has just automatically updated when using private browsing all dropdown menus appear as white text on a grey background this is harder to read i want black text on a white background

Giải pháp được chọn

Try to enter about:config in the URL bar and set browser.theme.dark-private-windows =false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try to enter about:config in the URL bar and set browser.theme.dark-private-windows =false.

more options

thanks that's done the trick