Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Quick website access view

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hello! When I click in the bar where you type website name quick list of popular websites pops up. I have there mine old website which is offline for three years. How do I remove this item, please? Thanks!

Hello! When I click in the bar where you type website name quick list of popular websites pops up. I have there mine old website which is offline for three years. How do I remove this item, please? Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you have that website on the New Tab page?