Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser color chanage

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello: I just install FF 106, and was given a choice of several different browser colors. I did choose one, but really do not like it.HOE can i return the browser?? looked through all settings could not find a way to reverse back. Think i will be more careful next time:) thanks very much Allen

Hello: I just install FF 106, and was given a choice of several different browser colors. I did choose one, but really do not like it.HOE can i return the browser?? looked through all settings could not find a way to reverse back. Think i will be more careful next time:) thanks very much Allen

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, you can use the Add-ons page, Themes panel. You might also check whether it's on the new pinned tab at the left end of the tabs bar (Firefox View).

more options