Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

OCSP response is not yet valid

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On over half of all websites I've visited today have came back with the error "OCSP response is not yet valid" including one of Mozilla's own sites (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/) and they work fine in chrome so it's not the sites.

On over half of all websites I've visited today have came back with the error "OCSP response is not yet valid" including one of Mozilla's own sites (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/) and they work fine in chrome so it's not the sites.

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Show the issue. Did you try Firefox in Safe Mode? What security software are your running?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

No security softwares or safe-mode. It was running off a sd card that I use for storage for my low-end pc and I had just tried reinserting it after a problem with a different app.

more options

Data corruption maybe on my end………??????

more options

Issue resolved? If so, mark this as resolved.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

Nope. Still not working….

more options
more options