Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Account recovery key

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moshe

more options

I tried to get a Account recovery key. When I enter the password it responds that it it is not correct. This is the password I have for my account. Why is this happening?

I tried to get a Account recovery key. When I enter the password it responds that it it is not correct. This is the password I have for my account. Why is this happening?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It has to be your main password. Beyond the correct password no one here can help nor recover your password for you. If this is synced account and your not on the Main computer that has the login then you need to go there first and un-sync the account and try again. Recovery or Reset sends to the Main email login to do password reset.

more options

I faced this problem too. The resolution is quite simple : you have to write your password into the place required to. don't copy/paste it.