Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing pages from the Bendigo Bank home banking is not working properly since last week

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mitchells257

more options

At work I always log on to the Bendigo Bank to look at transactions on our bank account. I need to print them off once a week. Since last week the pages don't print properly. Instead of showing the entire transactions, they are now half covered because the left hand side of the print page is covered by the bank's menu which always shows at the side of the webpage. I contacted the bank who said they'd had other firefox users complaining about this. They said that it's firefox's fault and follows an update which was done. Please can you help? I have attached a snipping tool image of the problem.

At work I always log on to the Bendigo Bank to look at transactions on our bank account. I need to print them off once a week. Since last week the pages don't print properly. Instead of showing the entire transactions, they are now half covered because the left hand side of the print page is covered by the bank's menu which always shows at the side of the webpage. I contacted the bank who said they'd had other firefox users complaining about this. They said that it's firefox's fault and follows an update which was done. Please can you help? I have attached a snipping tool image of the problem.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have exactly the same problem which only appeared recently. I have been chasing Bendigo bank, blaming (rather strongly) them for the problem. I finally was advised it was a Firefox problem! The report attached to the earlier report are exactly what I get. Pages of the report after the first page are OK (normal). I tried using Chrome Web browser to get these reports from Bendigo and had no problem at all. Full report with all the requested details. I have used Firefox ever since the "Big Bang" (in others words forever) and prefer it. I do not want to change browsers but this current problem is a pain.

John Mitchell

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.