Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube short links open the wrong videos

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Booblla

more options

Every time I open a link in firefox that is a youtube short, it opens up an entirely different short than I selected unless I am using a "full video" version of the link. I have tested this and it works fine if I copy-paste it into chrome.

Every time I open a link in firefox that is a youtube short, it opens up an entirely different short than I selected unless I am using a "full video" version of the link. I have tested this and it works fine if I copy-paste it into chrome.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I'm having this issue on both YT and FB with shorts and FB in general.

In YT when I click on a short it usually selects the one after the one I requested, so I have to click the up arrow to get to the video that I requested and when I paste the URL for the video in the address bar, it will load a totally random video.

FB has also been acting strangely with posts as well, by occasionally loading random stuff when when I click on a post etc.

As far as I can tell it only started happening in FF v105.0.3 (64-bit).

I'm currently running: Edition: Windows 10 Pro Version: 21H2 OS build: 19044.2075 Experience: Windows Feature Experience Pack 120.2212.4180.0

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.