Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Your browser is being managed by your organization problem

  • 15 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tiagoherdade2

more options

I installed mozilla today and I looked in to my settings and found this message "Your browser is being managed by your organization."

I am not part of any organization since this is my home pc.

I checked the forums but i couldn't solve this.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox and HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox doesn't exist for me and i don't use avast.

On about:policies it shows "Certificates-ImportEnterpriseRoots-true"

What is this ImportEnterpriseRoots thing?

I'm using a laptop with windows 11.

Can anyone help?

I installed mozilla today and I looked in to my settings and found this message "Your browser is being managed by your organization." I am not part of any organization since this is my home pc. I checked the forums but i couldn't solve this. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox and HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox doesn't exist for me and i don't use avast. On about:policies it shows "Certificates-ImportEnterpriseRoots-true" What is this ImportEnterpriseRoots thing? I'm using a laptop with windows 11. Can anyone help?

Giải pháp được chọn

Mark it as resolved if you have no further questions. Also, I suggest you run more than one version of Firefox as a backup if you have bookmarks and logins saved. see old screenshot

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (15)

more options

Where did you get Firefox from? What security software are you running?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Searched for mozilla firefox on google and clicked the first link

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

......

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

posted link above

Hữu ích?

more options

Just as a test, download 105.0.3, Beta, Dev, or Nightly from Mozilla and see what happens. Make sure to manually install in a different directory.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

more options

As a guy with almost zero IT knowledge, can you please clarify what you meant for different directory?

Hữu ích?

more options

Please don't give up on me. I installed nightly. i think it's, as you asked, in a different directory. What do i do now?

Hữu ích?

more options

Cool. Are you getting the same message about Enterprise? For a person with no IT skills, you provide a lot good information from the start! We need more users like you,  ;-))

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

I didn't get the message about enterprise with nightly.

Hữu ích?

more options

Great. If you don't want to use the bleeding edge browser (Nightly), you can download the current version 105.0.3 from that same link. Do you have data in that enterprise controlled browser?

Hữu ích?

more options

I uninstalled and reinstalled firefox and i am not getting the enterprise message anymore. Thanks for the help.

Hữu ích?

more options

Using Firefox from Mozilla right?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Mark it as resolved if you have no further questions. Also, I suggest you run more than one version of Firefox as a backup if you have bookmarks and logins saved. see old screenshot

Hữu ích?

more options

Thanks for the help. And yes i'm using mozilla firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.