Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I downgrade back to Firefox 85 without breaking my addons?

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

As the title says, accidentally updated this morning. Was running version 85 pretty handily. I just want to know how to go back.

I don't care about security issues. I actually tried to revert back myself using my current profile, but it broke all of my addons. Actually, it broke my ability to reinstall them too so even if I wanted them again, I couldn't download them.

Any help is appreciated. Personally, I would prefer to have a "disable until I care about it" button.

As the title says, accidentally updated this morning. Was running version 85 pretty handily. I just want to know how to go back. I '''don't care''' about security issues. I actually tried to revert back myself using my current profile, but it broke all of my addons. Actually, it broke my ability to reinstall them too so even if I wanted them again, I couldn't download them. Any help is appreciated. Personally, I would prefer to have a "disable until I care about it" button.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

You'll want to read this on what your asking.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-older-version-firefox

Hữu ích?

more options

Yeah sorry, but that does not solve my problem. I actually read that prior to creating this thread.

I want to keep my profile and addons as they are. I don't want to create a new profile and reconfigure everything because that is extremely tedious.

ESR does not go far enough back for this to be a viable option either.

Hữu ích?

more options

That would the only other way - other then wipe clean and reinstall the Firefox older version download. Only other way would search online for other methods beyond what is provided by firefox links.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

Hữu ích?

more options

I had figured this would also be a bust, but I had hoped for some creative workaround.

Hữu ích?

more options

Beyond what provided by mozilla any other methods would have to be found online if that is the case.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.