Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need a persom to help me editmy bookmarks. (I've read all instructions)

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Cannot edit bookmarks - need to talk to someone knowledgeable

Cannot edit bookmarks - need to talk to someone knowledgeable

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

Do you mean editing a bookmark in the Bookmarks Manager (Library) ?

For a bookmark on the Bookmarks Toolbar or in the sidebar you can use "Edit Bookmark" in the right-click context menu.

Hữu ích?

more options

Dropa said

Have you read this page yet: https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-add-remove-edit-and-move-bookmarks-firefox-ios

This article is for users using Firefox on iPhone or iPad as iOS is Apple's mobile OS. The OP is using desktop Firefox on macOS. When you use the search make sure Firefox is selected on the right so you only get articles for desktop Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.