Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

hacking by phony microsoft locked computer notice foreign server

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I am victim of phony microsoft lock computer notice that sends bombardment of span from foreighn server to my email address [edited email from public] @yahoo.com how do i erase this malware hack to stop foreign spam attecks coming from ip 206.206.112.17

I am victim of phony microsoft lock computer notice that sends bombardment of span from foreighn server to my email address [edited email from public] @yahoo.com how do i erase this malware hack to stop foreign spam attecks coming from ip 206.206.112.17

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Unfortunately this isn't a firefox forum issue to deal with. You need to take this to a computer shop to fix the infection. You need to search online with a different computer to find this infection and how to remove it-if you can't do this a computer shop is whom you need to call for this. Email spam isn't a firefox end user help that is for you to contact Yahoo support for this help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.